Продължете към съдържанието

Въведение

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате ProCook.bg
ProCook.bg си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време.

ЕИК/ПИК – 206219857

Фирма/Наименование – Май Хъб ЕООД

Правна форма – Еднолично дружество с ограничена отговорност

Изписване на чужд език – My Hub ltd

Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1517
р-н Подуяне
ж.к. Сухата река, бул./ул. Ботьо Петков № 87а Телефон: 0897318087
Адрес на електронна поща: info@ProCook.bg, Интернет страница: https://ProCook.bg

Предоставени услуги

ProCook.bg предоставя услуга Кулинарни курсове и събития. Търсещите разнообразна атмосфера и незабравимо преживяване могат да се регистрират, да създават профили. Работодателите могат да организират тийм-билдинги и/или фирмени мероприятия.

Политика за поверителност

Личните данни на регистриралите ще бъдат на разположение на ProCook.bg . Личните данни включват име, което е задължително, имейл адрес, който е задължителен,  телефонен номер, който е задължителен и дата на раждане която не е задължителна.

Личните данни, предоставени от потребителя, могат да бъдат използвани от ProCook.bg за уведомяване на потребителя за всякакви новини и промоционални оферти, свързани само с уебсайта ProCook.bg . Потребителят може да се отпише от тези известия по всяко време.

ProCook.bg няма да разкрива лични данни на потребителя пред трета страна.

Използване на уебсайтове

ProCook.bg не може да се използва за някоя от следните цели:

  1. За да се свържете с други потребителите на ProCook.bg относно всеки проблем.
  2. За да се свържете с  потребителите на ProCook.bg, за да предложите всякакви услуги от трета страна.
  3. Да публикувате незаконно съдържание.

Потребителят е длъжен да предостави достоверна информация в своя профил или длъжност.

Забранено е използването на текст или изображения от ProCook.bg за лична или търговска употреба.

Информация за потребителя

ProCook.bg не носи отговорност за неверна и / или неточна информация, включена в длъжности и профили.

ProCook.bg си  запазва правото да редактира или изтрива всяка информация, предоставена от потребителя на уебсайта.

Отговорност

ProCook.bg няма да носи отговорност за загуби или щети, които потребителят може да срещне от използването на уебсайта.

Политика за бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки.

„Бисквитката“ е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър до уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт.

Нашият доставчик на услуги за анализи генерира статистическа и друга информация за използването на уебсайтове с помощта на бисквитки.

Можете да изтриете бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър. Моля, посетете опцията „Помощ“ в менюто на браузъра си, за да научите как да направите това. Изтриването на бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на този уебсайт.

GPDR:

Изпълнявайки задължението за информация от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), ние любезно Ви информираме, че администраторът на лични данни в MyHUB.bg е:

ЕИК/ПИК – 206219857

Фирма/Наименование – Май Хъб ЕООД

Правна форма – Еднолично дружество с ограничена отговорност

Изписване на чужд език – My Hub ltd

Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1517
р-н Подуяне
ж.к. Сухата река, бул./ул. Ботьо Петков № 87а Телефон: 0897318087
Адрес на електронна поща: info@ProCook.bg, Интернет страница: https://ProCook.bg

Клиентите на MyHUB.bg имат право на достъп до своите данни и право да поправят, изтриват, ограничават обработването, правата за прехвърляне на данни, правото на възражение, правото да оттеглят съгласието по всяко време, без това да засяга законността на обработката (само за данни , които се обработват съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR), който е направен въз основа на съгласието преди оттеглянето му.