Продължете към съдържанието

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Май Хъб ЕООД(собственик на интернет магазин ProCook.bg) от една страна и потребителите на електронен магазин ProCook.bg (наричан за краткост Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на ProCook.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
2. По време на регистрация, с отбелязване в полето “приемам Общите условия”, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.
3. Поръчки чрез сайта ProCook.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
4. За да закупите стока или услуга от нашия Сайт, вие трябва:
4.1. Да имате постоянен адрес в България;
4.2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
4.3. Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;
4.4. Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;
4.5. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.
5. Май Хъб ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.
6. Май Хъб ЕООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.
7. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Май Хъб ЕООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен e-mail или обаждане на посочения телефон.
8. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка, Плащане с дебитна или кредитна карта, или по банков път (наложен платеж), като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма СПИДИ или Еконт.
• При поръчка до 100.00 лв. – доставката е за сметка на клиента.
• При поръчка над 100.00 лв – доставката е за сметка на електронния магазин.
9. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на продуктите, поръчани от ProCook.bg, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения между двете страни, освен в случаите, когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с Май Хъб ЕООД.
10. Май Хъб ЕООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
11. Като потребител, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл. 55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
12. Информацията, събрана от Май Хъб ЕООД при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Май Хъб ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
13. Май Хъб ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорносттада проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в соътветствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, Май Хъб ЕООД предоставя на Вас (“крайния потребител”) лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате в и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на Май Хъб ЕООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Май Хъб ЕООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.
14. Май Хъб ЕООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта ProCook.bg . Май Хъб ЕООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях Май Хъб ЕООД, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.
15.Отговорности :
15.1. Май Хъб ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
15.2. Май Хъб ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.
15.3. Май Хъб ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.
15.4. Май Хъб ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна prokitchen.bg .
15.5. Май Хъб ЕООД не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
15.6. Май Хъб ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
15.7. Май Хъб ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.
16. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България.
17. Извънсъдебно решаване на спорове. Ако вие като купувач считате, че правата ви са били нарушени, можете да отправите оплакванията си до нас чрез е-mail адреса info@procook.bg за извънсъдебно споразумение. Ако покупката между вас и нас е била извършена онлайн чрез нашия уебсайт, съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 ви информираме, че имате право да се споразумеете с нас относно потребителския спор извън съда чрез платформата за онлайн решаване на спорове, която е достъпна на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Талоните за отстъпка не се комбинират с други текущи намаления и промоции, обявени на сайта!